Logo UP-tex     

UP-tex is een door de Franse staat erkende competitiviteitspool  en verenigt bedrijven en centra voor onderzoek en technologietransfer. De missie van de pool bestaat uit het verbond met CLUBTEX om bedrijven en onderzoekers met elkaar in contact te brengen rond innovatieprojecten om zo een antwoord te bieden op marktwijzigingen en om in te spelen op nieuwe gebruiken. De strategie van de pool omvat vier strategische activiteitsdomeinen (DAS = Domaines d'Activités Stratégiques) : Textielmaterialen met barrière-eigenschappen, complexe textielstructuren, interactief textiel en textiel uit ecologische materialen.

Eurasanté Logo     

Eurasanté is het regionale economische ontwikkeling agentschap dat gespecialiseerd is in gezondheid en natuurwetenschappen in de regio Nord-Pas de Calais. Zij stelt, voor bedrijven en onderzoeksinstellingen in de regio's, ondersteunende diensten op het gebied van financiën, marketing, business intelligence en strategische, regelgevende zaken, de overdracht van technologie, opleiding en netwerken evenementen, conferenties, ... Eurasanté heeft al deelgenomen aan verschillende Europese projecten: INTERREG: Biosmile (Biotechnology), Plasmobio (microtechnologieën) DIMETEX (Medische hulpmiddelen Textiel) Persomed (Personalized Medicine, hoofdpartner), Cura-b (Volksgezondheid), Amptec (Advanced Materials & Pharmaceutical Technologies), Biomat-IN (Biomaterials, Lead Partner). H2020: RegHealth-RI (Research & Innovation in Health) In MDTex, zal EURASANTE zich richten op de acties van de "capaciteitsopbouw" en de organisatie van activiteiten.

Logo KULAK     

KULAK is de West-Vlaamse campus van de KU Leuven met onderwijs en onderzoek in alle wetenschapsdomeinen. De betrokkenen in het MDTex consortium maken deel uit van de groep Muscles & Movement van de Biomedische Wetenschappen op KULAK en hebben een specifieke expertise in het domein van tissue-engineering (Prof. dr. Ir. Lieven Thorrez) en anatomie van het voortbewegingsstelsel (Prof. dr. Evie Vereecke). In het kader van het MDTex project zullen de partners van de KULAK voornamelijk actief zijn binnen het opstarten van projecten, organisatie van activiteiten, het beheren van de database, de cartografie en capaciteitsopbouw. Bovendien hebben zij een sterke samenwerking met clinici en zorgverleners (AZ Groeninge, UZ Gent en UZ Leuven). Contactpersoon: Sandrine Bayart, Research associate +3256246162 adres: Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk België.

Centexbel Logo     

Centexbel, het Belgisch onderzoekscentrum voor de textiel- en kunststofverwerkende industrie, wil de competitiviteit van de Belgische textielbedrijven en kunststofverwerkende bedrijven bevorderen door aansporen tot en ondersteunen van innovatie. Hiervoor wil Centexbel het belangrijkste textielkenniscentrum zijn in België en toonaangevend in Europa, met vijf activiteiten die elkaar versterken.

Onze activiteiten zijn toegepast onderzoek & ontwikkeling, kennisverspreiding, normalisatie, testing en certificatie. Binnen de onderzoeksgroep “Textile Functionalisation & Surface Modification” is het functionaliseren van textiel een van de zwaartepunten, waaronder antimicrobiële en hydrofobe/oleofobe eigenschappen. Hiertoe beschikt Centexbel over de nodige applicatiemethodes (foulard, spray, coating, ..).Het onderzoek richt zich voor een groot deel op het zoeken naar alternatieven voor producten die onder druk staan (perfluorchemie via REACH, antimicrobiële producten via de nieuwe Europese regulatie). Centexbel beschikt over testlaboratoria waardoor het mogelijk is om binnen dit project de gefunctionaliseerde materialen volledig te karakteriseren, in het bijzonder anti-microbieel gedrag en hydrofobiciteit.

Logo CHRU De Lille     

CHRU De Lille is het 1e ziekenhuis in Frankrijk en beschikt over gerenommeerde artsen. Met de CHRU van Lille als geassocieerde partner, krijgen we een bevoorrechte toegang tot toonaangevende chirurgen en artsen in de medische wereld. CHRU De Lille zal deelnemen aan 4 bijeenkomsten per jaar van het MDTex project om de exploitanten van het project te adviseren in de keuze van de medische deskundigen om deel te nemen aan onze demonstraties of om projecten detecteren.

Logo AZ Groeninge     

AZ Groeninge verstrekt kwaliteitsvolle, deskundige, veilige en integrale zorgverlening voor het lichamelijke, geestelijke, spirituele en sociale welzijn, aan alle mensen die een beroep doen op het ziekenhuis. AZ Groeninge profileert zich als een dynamisch ziekenhuis: naast een zo ruim mogelijk medisch aanbod, zoeken en ontwikkelen wij subspecialismen als antwoord op de veranderende gezondheidsnoden van de maatschappij. AZ Groeninge is een ziekenhuis dat de regionale grenzen overschrijdt en samenwerkt als partner binnen een netwerk van zorgverleners. Naast het stellen van diagnoses en het uitvoeren van behandelingen, vervult het ziekenhuis ook een educatieve en informatieve taak binnen de supraregionale gezondheidszorg. Het ziekenhuis behandelt alle medische thema's van MDTex en zal, naar het voorbeeld van de CHRU van Lille, deelnemen aan vier vergaderingen per jaar van de stuurgroep MDTex. Dit zal zorgen dat de deelnemers rechtstreeks in contact kunnen komen met de deskundigen van het ziekenhuis met het oog op de voorbereiding van de meetings en het consortium gesteund wordt met deskundige klinische experts.

Logo CHU de Liège     

CHU Luik is een universitair, openbaar en pluralistisch ziekenhuis. Het is één van de zeven Belgische academische ziekenhuizen en het enige academische ziekenhuis van Wallonië. Met zijn 5000 werknemers, is het de grootste werkgever van de regio Luik. Er zijn vele professionele categorieën actief en verzekeren zo de kwaliteit van de patientzorg. Sinds haar inauguratie in 1987, kent CHU Luik een groeiend succes. Elke dag verwelkomt het ziekenhuis 3000 patienten voor consultatie, 200 patiënten worden dagelijks opgenomen in de spoedafdeling en evenveel in het dagziekenhuis, en 150 anderen in een klassieke ziekenhuisopname. Meer dan 900 artsen, verdeeld in ongeveer vijftig diensten, verstrekken gespecialiseerde medische zorg in alle medische disciplines. In navolging van de CHRU van Lille en AZ Groeninge, zal CHU van Luik deelnemen aan vier vergaderingen per jaar om zo advies te geven aan de diverse projecten van MDTex CHU zal ook deelnemen aan de organisatie van activiteiten binnen het project door de projectpartners in contact te brengen met de medische deskundigen van de CHU.