Budget

Het totaal budget: 1 106 811,48 EUR

Steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling: 608 746,29 EUR

Begin- en einddatum van het project 

Begindatum: 01/04/2017

Einddatum: 31/03/2021

Project Omschrijving

De grensoverschrijdende regio Nord Pas-de-Calais/Picardië, Picardië, Wallonië en Vlaanderen is de belangrijkste Europese grensoverschrijdende regio in de productie van textiel voor technische toepassingen. De regio groepeert ongeveer 400 bedrijven, goed voor een omzet van 5 miljard euro en vertegenwoordigt 17% van het onderzoeks- en onderwijzend-personeel in textiel op Europees niveau. UP-tex en Centexbel begeleiden sinds enkele jaren de transitie naar innovatief textiel.

geografische map

Twaalf belangrijke markten gaven aan technisch textiel te ontwikkelen en om zelfs kledingtextiel voorbij te steken in termen van materiaalgebruik. Het gaat hoofdzakelijk over transport, bouw, bescherming, sport en vrije tijd, industrie

In Hauts de France, Vlaanderen en Wallonië omvat de textielsector 380 bedrijven, goed voor 4,8 miljard euro omzet. Medisch textiel is één van de meest veelbelovende markten omdat het 20% van het volume en consumentenwaarde van technisch textiel vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld in de regio Hauts de France omvat deze sector 1062 bedrijven, goed voor een omzet van 11,9 miljard euro ; in Wallonië zijn 48000 mensen tewerkgesteld in de sector, met een jaarlijkse groei van 14% ; en in Vlaanderen zijn er 146 bedrijven met samen 13000 tewerkgestelden.  

Technisch textiel voor medisch gebruik is één van de meest dynamische toepassingsdomeinen met een groeicijfer dat boven het gemiddelde ligt en een hoger investeringsniveau in O&O en innovatie. De innovaties voorzien op middellange termijn zijn talrijk. Dit maakt het medisch segment tot één van de belangrijkste segmenten met sterke troeven en aantrekkingskracht voor de productie van technisch textiel.

De belangrijkste rem op de ontwikkeling blijft het gebrek aan communicatie tussen de medische wereld (ziekenhuis, onderzoek en industrie) en de textielwereld (onderzoek en industrie). Innovatie in het domein doet vaak beroep op een kruisbestuiving die men moet structureren om ze te laten bloeien. Andere obstakels zijn bijvoorbeeld de moeilijkheden om contact op te nemen met clinici die aan de bron van de noden liggen en de reglementaire of economische hinderpalen voor het op de markt brengen van medische textielhulpmiddelen. 

Doelstellingen

De algemene doelstelling wordt onderverdeeld in drie deeldoelstellingen:

  1. identificatie van sleutelactoren en hun noden;
  2. contacteren van complementaire actoren om nieuwe projectideeën te genereren;
  3. ondersteuning van projectideeën om hun realisatie te katalyseren.

Om deze synergiën vlotter te laten verlopen en om verbanden te creëren, wensen we een kader van grensoverschrijdende open innovatie te scheppen. Dit zal gebeuren via vier werkpakketten of acties, naast de twee specifieke acties opgelegd door het FWVL samenwerkingsprogramma:

  • Actie 0: coördinatie
  • Actie 1: communicatie
  • Actie 2: cartografie
  • Actie 3: specifieke activiteiten
  • Actie 4: O&O samenwerkingsprojecten
  • Actie 5: capaciteitsopbouw

MDTex heeft de ambitie om de grensoverschrijdende zone zichtbaarheid te geven in Europa als een eersteklas actor in de sector van de medische textielhulpmiddelen. Daarom wenst het project 48 grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden te initiëren tussen bedrijven en onderzoekers uit de textiel- en gezondheidssector. Het beoogde resultaat is het ontstaan van 12 innovatieve projecten voortkomend uit de noden van de medische sector en waarbij 24 bedrijven en 24 onderzoeksinstellingen uit de grensregio zijn betrokken.